Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

 

Wie is Hijskraantehuur.nl

De website-adres: https://www.hijskraantehuur.nl/ is een onderdeel van Kraanbedrijf JKV.

De website is een informatieve website die informatie geeft over wat wij doen en welke dienstverlening Kraanbedrijf JKV verricht (verhuren van hijskranen).

Naast informatie kunt u via de pagina contact een reactie versturen of via de Whatsapp button ons contacten.

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en

overeenkomsten met Hijskraantehuur.nl.

Hijskraantehuur.nl is een onderdeel van Kraanbedrijf JKV (KvK nummer: KVK 37059427), Burg. Lovinkstraat 49, 1764 GB Breezand

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 

Hijskraantehuur.nl verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke

grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de)

onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst)

 

Doeleinden van verwerking

Hijskraantehuur.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Relatiebeheer
 • Offertes of aanbiedingen
 • Nieuwsbrieven
 • Diensten, materieel en ontwikkelingen
 • Administratieve handelingen
 • Planning, strategie en beleid
 • Eventuele aanvraag vergunningen (met betrekking verticaal transport)

Hijskraantehuur.nl verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te

kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere

overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een

herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking.

Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons

worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om

inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op de website van Hijskraantehuur.nl worden de volgende cookies gebruikt :

 • Tracking cookies (Google Analytics)
 • Sessie Cookies (Functionele en technische cookies)
 • Cookie control cookies
 • Tracking cookies

Google Analytics (tracking cookies)

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies website)

Functionele cookies onthouden uw voorkeuren.

Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website suppoortkraanbediening.nl te laten functioneren.

Cookie control cookies 

Deze cookies worden geplaatst om jouw voorkeuren met betrekking tot cookies te onthouden. Deze zijn noodzakelijk om te weten of je wel of geen toestemming geeft voor het opslaan van de volgende cookies op je apparatuur:

 

 • Google Analytics
 • Social Media cookies

Tracking cookies 

Social Media

Op de website Hijskraantehuur.nl zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Whatsapp, LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook,  Whatsapp, LinkedIn respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Whatsapp  en LinkedIn respectievelijk van Instagram(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wil je cookies inschakelen, uitschakelen of je instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van je browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser. Deze verschillen per browser. Je kunt ervoor kiezen om in je browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

 

Verstrekken en Ontvangen van persoonsgegevens

Hijskraantehuur.nl heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Hijskraantehuur.nl haar werk niet doen en kunnen wij u ook niet van dienst zijn.

Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met hijskraantehuur.nl

Daarnaast gebruikt Hijskraantehuur.nl uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Hijskraantehuur.nl verwerkt uw gegevens in een database.

Onze database is goed beveiligd volgens Europese normen. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst. Met de “derden” waar Hijskraantehuur.nl van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerking)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Hijskraantehuur.nl bewaard uw gegevens zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

 

Meldplicht datalekken

Hijskraantehuur.nl zal in geval van een datalek, dit direct melden aan onze provider, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Gegevensbeveiliging

Hijskraantehuur.nl maakt gebruik van gerenommeerde internetsecurity bedrijf voor de bescherming van onze internetverbinding en verwerkte gegevens, en onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Website Hijskraantehuur.nl maakt dan ook gebruik een SSL-beveiligingscertificaat.

Onze website www.hijskraantehuur.nl is ondergebracht bij een server en internet aanbieder in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U kan hijskraantehuur.nl ten alle tijden vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Hijskraantehuur.nl verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@hijskraantehuur.nl

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken.

Hijskraantehuur.nl zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt. Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen

Hijskraantehuur.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten. De meest recente privacyverklaring kunt u vinden onderaan onze website: www.hijskraantehuur.nl.

 

Tot slot

 

Hijskraantehuur.nl maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het

toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat wij

onderzoek doen naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht

worden.

Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kunnen wij (Hijskraantehuur.nl) ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden of betaling vooraf vragen voordat er werkzaamheden verricht worden.

 

Heeft u een hijskraan nodig?

 
Bij Hijskraan te huur bent u aan het juiste adres als u een hijskarwei heeft in de regio Noord Holland en deel van Friesland.
 
Wij beschikken zelf over 2 mobiele kranen van 50 ton en 150 ton, ons werkgebied is vooral in de Noordkop, Texel, Noord Holland en (gedeelte)Friesland.
 
Naast onze eigen twee mobiele hijskranen hebben wij een zeer uitgebreid netwerk, dus voor elke klus is er een oplossing.